ISSN 2719-938X

Najnowszy numer:

Kliknij okładkę, by przeglądać on-line. Po przejściu na stronę numeru, kliknij "pełny ekran", co pozwoli Ci cieszyć się lekturą. 

Jeśli chcesz pobrać numer, by wydrukować/przeglądać offline, kilknij:

Pobierz PDF

Numery archiwalne (do pobrania)

Wesprzyj nas

Cogitantium jest darmowe, niestety ponosimy koszty jego wydawania (chocby utrzymania strony). Jeśli podoba Ci się nasze czasopismo, możesz wesprzeć nas wpłacając dowolną kwotę na konto:
BNP Paribas S.A. 98 1600 1462 1856 1938 5000 0001
Wpłatę zatytułuj "Darowizna", a będzie mozna odliczyć ją od podatku.

Napisz do nas

Redakcja z chęcią przyjmuje artykuły do kolejnych numerów Cogitantium. Zastrzega sobie jednakże prawo do ich redakcji i skracania. Artykuły muszą być oryginalne i nie mieć charakteru dyskursu naukowego, co najwyżej mieć charakter popularnonaukowy. Zakres tematyczny powinien obejmować problematykę edukacji, wychowania, profilaktyki społecznej, czy polityki oświatowej. Artykuły mogą zawierać grafiki i zdjęcia, jednakże powinny one mieć uregulowany status praw autorskiech (zdjęcia autorskie lub licencja CC). Przez nadsyłanie artykułów do redakcji autor wyraża zgodę na ich nieodpłatną publikację i udziela tym samym licencji na ich rozpowszechnanie pod jego nazwiskiem. Redakcja Cogitanium nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w artykule, ale nie będzie publikowała treści niezgdonych z prawem lub obraźliwych, rasistowskich, homofobicznych czy propagujących nienawiść. 
Artykuły i wszelką korespondencję należy kierować na adres: adam@fcdin.eu

Cogitantium

© FCDiN 2021
Kwartalnik Cogitantium. Wydawca: Fundacja Centrum Doskonalenia i Nauki - Polanica Zdrój. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i dystrybucja wydawnictwa jest w pełni dozwolona, wyłącznie w całości. Teksty pochodzące od autorów są objęte prawem autorskim. Wykorzystywanie ich w celach zarobkowych, jak również odpłatna dystrybucja pisma są zabronione. 
Redaktor naczelny: Adam K. Gogacz, Redakcja: Zespół.