ISSN 2719-938X

Najnowszy numer:

Kliknij okładkę, by przeglądać on-line. Po przejściu na stronę numeru, kliknij "pełny ekran", co pozwoli Ci cieszyć się lekturą. 

Jeśli chcesz pobrać numer, by wydrukować/przeglądać offline, kilknij:

Pobierz PDF

Numery archiwalne (do pobrania)

Napisz do nas

Redakcja z chęcią przyjmuje artykuły do kolejnych numerów Cogitantium. Zastrzega sobie jednakże prawo do ich redakcji i skracania. Artykuły muszą być oryginalne i nie mieć charakteru dyskursu naukowego, co najwyżej mieć charakter popularnonaukowy. Zakres tematyczny powinien obejmować problematykę edukacji, wychowania, profilaktyki społecznej, czy polityki oświatowej. Artykuły mogą zawierać grafiki i zdjęcia, jednakże powinny one mieć uregulowany status praw autorskiech (zdjęcia autorskie lub licencja CC). Przez nadsyłanie artykułów do redakcji autor wyraża zgodę na ich nieodpłatną publikację i udziela tym samym licencji na ich rozpowszechnanie pod jego nazwiskiem. Redakcja Cogitanium nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w artykule, ale nie będzie publikowała treści niezgdonych z prawem lub obraźliwych, rasistowskich, homofobicznych czy propagujących nienawiść. 
Artykuły i wszelką korespondencję należy kierować na adres: adam@fcdin.eu

Cogitantium

© FCDiN 2021
Kwartalnik Cogitantium. Wydawca: Fundacja Centrum Doskonalenia i Nauki - Polanica Zdrój. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i dystrybucja wydawnictwa jest w pełni dozwolona, wyłącznie w całości. Teksty pochodzące od autorów są objęte prawem autorskim. Wykorzystywanie ich w celach zarobkowych, jak również odpłatna dystrybucja pisma są zabronione. 
Redaktor naczelny: Adam K. Gogacz, Redakcja: Zespół.