Oferta dla Bizesu

Założyciele FCDiN posiadają ponad 20 lat doświadczenia na rynku doradczym i szkoleniowym. Wiedza, doświadczenie oraz pasja owocują ofertą wysokiej jakości usług. 
Każdy kontakt z Klientem traktujemy indywidualnie. 
Starannie dopasowujemy podejmowane działania oraz stosowane narzędzia do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. 
Naszym celem jest efektywne dodawanie wartości naszym Klientom.

Wspomaganie procesu zarządzania w organizacji

 • Analizy strategiczne.
 • Wsparcie procesu planowania strategicznego.
 • Modelowanie struktur organizacyjnych.
 • Wdrażanie podejścia procesowego w organizacji.
 • Badania postaw i zaangażowania pracowników, oporów wobec zmian i ich przyczyn.
 • Diagnoza kultury i klimatu organizacyjnego.
 • Audyty komunikacji wewnętrznej
 • Przygotowanie i wdrażanie działań wspierających procesy zmian.
 • Prowadzenie warsztatów, spotkań, szkoleń i moderowanych dyskusji.

Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi

 • Przygotowanie i przeprowadzanie audytów zarządzania personelem.
 • Opracowanie zakresów obowiązków i projektowanie modeli kompetencyjnych.
 • Opracowanie i wdrożenie systemów ocen pracowniczych.
 • Opracowanie i wdrożenie systemów motywacyjnych.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie audytów kompetencji.
 • Opracowanie i wdrożenie systemów zarządzania wynikami pracy.
 • Wsparcie procesów rekrutacji i zarządzania rozwojem pracowników.
 • Projektowanie i wdrażanie kontrolingu personalnego.

Coaching

 (jako proces doskonalenia kompetencji i wyrównywania luk w tym zakresie zwłaszcza dla kadry menedżerskiej i wysokiej klasy specjalistów, a także trenerów sportowych).