Kursy

Szkolenia

Z obszaru edukacji dorosłych

Praca z Seniorami

 • Praca psychopedagogiczna z osobą starszą.
 • Działania twórcze dla seniorów - kurs dla osób pracujących z seniorami.
 • ICT dla seniorów.

Wspomaganie drugiego człowieka

 • Terapeuta zajęciowy.
 • Metody pracy z osobą z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Ośrodek pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Ośrodek życia - rozwijanie umiejętności życiowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu w pracy z drugim człowiekiem?
 • Relacje międzyludzkie: Szkoła rodziców - trening umiejętności wychowawczych dla rodziców.
 • Komunikacja w pracy.
 • Komunikacja w związku - jak nie rozwieść się z powodu niedomówień?
 • Szkoła dla narzeczonych - jak uczyć się siebie?
 • Trening asertywności dla każdego.

Twórczy rozwój i samorealizacja

 • Jak odkrywać i wyzwalać swój potencjał?
 • Rozwiń swoje zainteresowania - warsztaty twórcze dla dorosłych.
 • Kurs pozytywnego myślenia - jak przezwyciężać negatywne myśli.

Dla nauczycieli

 • Jak rozpoznawać fake newsy?
 • Zastosowanie metody projektów w szkole.
 • Przywództwo w edukacji - narzędzia do kreowania środowiska uczenia się.
 • Szkolne doradztwo kariery z elementami coachingu.
 • Jak rozwiązywać sytuacje trudne wychowawczo - grupa wsparcia dla nauczycieli i pedagogów.
 • Jak pracować z uczniem z zaburzeniami rozwoju mowy i porozumiewania się.
 • Rozwiązywanie problemów wychowawczych.
 • Rozwiązywanie konfliktów w klasie.
 • Trening zastępowania agresji.
 • Uczeń z mutyzmem wybiórczym - metody pracy i wsparcia.
 • Uczeń z zespołem Aspergera - metody pracy i wsparcia.
 • Jak stosować metody aktywizujące w szkole?
 • Praca psychopedagogiczna z dzieckiem z autyzmem.
 • Praca z uczniami w klasie wielokulturowej.
 • Metoda dociekań filozoficznych dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Poznaj swoją okolicę - niekonwencjonalna edukacja regionalna.
 • Nauczyciel wobec inności - innowator, kreator, inspirator.