Francuski poeta Raoul Follereau pytał: ,,na cóż przydaje się wiedza, jeśli nie służy człowiekowi?" Dlatego też po latach zdobywania wiedzy i doświadczeń postanowiliśmy się nimi podzielić z innymi. Stworzyliśmy Fundację, aby promować uczenie się przez całe życie w rozmaitych formach. 
   Naszym celem jest działanie na rzecz podejmowania, inspirowania oraz wspierania inicjatyw zmierzających do doskonalenia procesów edukacyjnych oraz kształtowania postaw wspierających proces ustawicznego kształcenia i doskonalenia zawodowego.
   Pragniemy być wszędzie tam, gdzie można tworzyć coś nieszablonowego, niestandardowego w dziedzinie edukacji. Chcemy dzielić się doświadczeniem, ale też gromadzić wokół siebie ludzi, którzy mają coś ciekawego do zaoferowania na polu edukacji.
   Oferujemy szkolenia szyte na miarę, doradztwo edukacyjne, konsulting, współpracę przy projektach, w tym międzynarodowych. Współpracujemy z uczelniami, innymi fundacjami, stowarzyszeniami, szkołami. Wspieramy młodych nauczycieli. Wydajemy czasopismo. 
   Działamy na terenie całej Polski, mamy też kontakty z partnerami zagranicznymi.

Jesteśmy dla lepszej przyszłości!
Jesteśmy dla Was!

O nas...

Fundacja Centrum Doskonalenia i Nauki
KRS 0000847062
Rewolucji 1905 r. 48/7, 90-213 Łódź

Zarząd Fundacji

Prezes Fundacji:
Dr Adam K. Gogacz
adam@fcdin.eu

Wiceprezes Fundacji:
Dr Dorota Nawrat-Wyraz
dorota@fcdin.eu

Wiceprezes Fundacji:
Dr Joanna Mesjasz
joanna@fcdin.eu

Rada Fundacji

Edyta Weigel
Zenon Fitzerman
Grzegorz Faraniec